Projekt Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine (2014-2020.5.04.17-0201)

Projekti “Aidu veespordi­ ja vabaajakeskuse arendamine” üldiseks eesmärgiks oli Ida­Virumaa majanduse elavdamine läbi piirkonda täiendavate külastuste (nii sise­ kui välisturistide) toomise ning uute otseste ja kaudsete töökohtade loomise.

Projekti käigus rajati keskuse teenindushoone ja veelauapark koos vajaliku taristuga (teed ja platsid, vee- ja kanalisatsioonisüsteem, elektrivarustus). Soetati inevntar ning viidi läbi turundustegevused.

Projekti „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine“  kogumaksumus oli 4 332 206 € sh toetus  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusmeetmest 3 674 712 €

Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.